ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΔΟΧΕΙΟ ΝΙΚΖΑΣ15 Kg περίπου
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΔΟΧΕΙΟ ΝΙΚΖΑΣ7,5 Kg περίπου
ΦΕΤΑ ΠΟΠ ΜΕΡΙΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 100gr ΝΙΚΖΑΣ2 Kg
ΤΥΡΙ GUDA ΠΛΑΚΑ15 Kg περίπου
ΤΥΡΙ GUDA ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ3 Kg περίπου
ΤΥΡΙ EDAM ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ3 Kg περίπου
ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ ΚΕΦΑΛΙ5 Kg περίπου