ΕΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

ΗΛΙΕΛΑΙΟ2Χ10 lit
HΛΙΕΛΑΙΟ NUTRIA1Χ10 lit
HΛΙΕΛΑΙΟ FRY OIL1Χ10 lit
ΒΑΒΑΚΕΛΑΙΟ2X10 lit
ΦΟΙΝΙΚΕΛΑΙΟ1Χ10 kg